Aanmelding voor de locatie Haarlem West (Focus)

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Wanneer uw zoon of dochter het advies heeft gekregen dat hij / zij meer nodig heeft dan het regulier basisonderwijs op basis van gedragsproblemen kan bieden, kan plaatsing in 1 van de SO klassen van de Antoniusschool binnen het IKC, een optie zijn.

 

De school van herkomst zal dan met u samen en in samenspraak met de internbegeleidster van de Antonius een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aanvragen bij het SWV (samenwerkingsverband) Zuid Kennemerland.

 

Wanneer deze TLV binnen is en er plaats is, kan hij/zij geplaats worden.

Er zal voorafgaand aan plaatsing ook een kennismaking plaatsvinden, waarbij de benodigde papieren voor de administratie worden ingevuld en u een rondleiding kunt krijgen. U kunt hiervoor een mail sturen naar Jacqueline Ham (intern begeleidster van de Antoniusschool); jacqueline.ham@aloysiusstichting.nl

 


Het kan zijn dat uw zoon / dochter naast onderwijs ook nog behandeling nodig heeft vanuit onze partner Kenter Jeugdhulp, of dat nog niet helemaal duidelijk is, welke ondersteuningsbehoefte voor uw zoon / dochter nodig is. Dan kunt u ook een aanmelding sturen naar focus@ikczuidkennemerland.nl.

 

De aanmelding zal dan besproken worden binnen het zorgteam vanuit zowel SBO Focus, Kenter jeugdhulp en de Antoniusschool.

 

Een aanmelding telt nog niet als inschrijving.

 


Locatie Antonius Haarlem West (Focus)

SO Antoniusschool Haarlem West (Focus)

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

E-mail: Antoniusschool@aloysiusstichting.nl