Specialisten in de school

 

Intern begeleider (IB-er)

Deze is actief op 3 niveaus: De zorg in de klas, de zorg in de school en de bovenschoolse en school nabije zorg. Op elk van deze 3 terreinen heeft de IB-er verschillende taken en activiteiten. Voor de beide locaties is dit Jacqueline Ham: jacqueline.ham@aloysiusstichting.nl of (telefoon: 0610624940)

 

Gespecialiseerde leerkrachten

Hij /zij verzorgen het onderwijs/de begeleiding in hun groep met de daarbij behorende taken. Zij zijn extra opgeleid om te werken met kinderen die meer nodig hebben. Specifieke bij -en nascholing hiervoor is en blijft belangrijk. Dit telt voor al ons personeel.

 

Gespecialiseerde klassenassistenten

Hij/ zij verrichten onder verantwoordelijkheid van de leerkracht lesgevende/ begeleidende taken.

 

De Vakleerkracht gym

Hij/zij verzorgt het bewegingsonderwijs vanaf groep 3 op de locatie. Op de locatie Haarlem West is dit Meester Serge.

 

De Logopedisten

Zij begeleiden kinderen met taal-/spraakproblemen en/of -achterstanden. De bekostiging loopt via de ziektekostenverzekering, hier is een verwijsbrief voor nodig. Voor de locatie Haarlem West (Focus) en de locatie Haarlem Zuid (Satelliet) werken wij samen met de praktijk “ voorallekinderen” van Judith Hoogstraten en Eva van Rhee.

 

De GZ-psycholoog/orthopedagoog

Zij heeft zowel een onderzoekstaak als een begeleidende taak. Hij of zij test kinderen, ondersteunt de leerkracht in de begeleiding van kinderen en is lid van de CvB. Voor de locatie Haarlem West (Focus) en de locatie Haarlem Zuid (Satelliet) is dit Thea van den Besselaar.

 

De fysiotherapeuten

Zij werken met kinderen waarvan de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend kan zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening van zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. De bekostiging loopt via de ziektekosten-verzekering, hier is een verwijsbrief voor nodig. Wij werken op de locatie Haarlem West (Focus) samen met Karlieke Dijkstra van de praktijk Santwee.

 

De Speltherapeut

Zij biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven. De speltherapeut is in dienst van onze zorgpartner Kenter Jeugdhulp.

 

De ICT-contactpersoon

Hij / zij is verantwoordelijk voor de onderwijskundige invulling van het onderwijs ICT beleid. Voor de locatie Haarlem Zuid (Satelliet) is dit Rein Hoogeveen ( rein.hoogeveen@aloysiusstichting.nl ).

Voor de locatie Haarlem West (Focus) is dit Jacqueline Ham

( jacqueline.ham@aloysiusstichting.nl )

Vragen over de website kunt u ook aan hem/ haar stellen.

 

De Locatie Directeur

Zij is verantwoordelijk voor het onderwijs en het beleid, geeft leiding aan het personeel binnen de locatie vanuit de Antoniusschool. Onderhoud tevens het contact met ouders, indien nodig en werkt nauw samen met de leidinggevenden vanuit Kenter Jeugdhulp en het SBO.

Simone de Waart bereikbaar op simone.dewaart@aloysiusstichting.nl of (telefoon: 06-57620997)

 


Locatie Antonius Haarlem West (Focus)

SO Antoniusschool Haarlem West (Focus)

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

E-mail: Antoniusschool@aloysiusstichting.nl