Welkom op de website van Antoniusschool Haarlem West (Focus)

 

Welkom op de website van Antonius Haarlem!

 

Onderwijs en begeleiding op maat.

De Antoniusschool heeft verschillende locaties, gelegen in Noord-Holland. De Antoniusschool locatie Haarlem West (Focus) is onderdeel van IKC Zuid Kennemerland. Onze school bevindt zich aan het Houtmanpad 33 in Haarlem, waar wij samen werken met Kenter Jeugdhulp en SBO de Focus als Integraal Kind Centrum (IKC).


De Antoniusschool biedt speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijds-categorie 4 tot 13 jaar, op Focus vanaf schooljaar 2018 – 2019 tot en met groep 6. Wij bieden de kinderen structuur, rust en regelmaat. Wij gaan uit van hun eigen mogelijkheden en benaderen ze positief. Wij stellen voor ieder kind hoge, maar realistische doelen vast die we nastreven.

 

Meer informatie kunt u vinden onder ‘Onze School’.

 

 Locatie Antonius Haarlem West (Focus)

SO Antoniusschool Haarlem West (Focus)

Houtmanpad 33

2014 AZ HAARLEM

Tel.: 0251 - 655 771

E-mail: Antoniusschool@aloysiusstichting.nl